0
PODRÓŻE

Wakacje we Włoszech 2021 – obostrzenia i wszystkie ważne info [post aktualizowany]

W celu łatwiejszego manewrowania wśród informacji dotyczących wakacji we Włoszech sezon 2021 i obostrzeń z tym związanych, postanowiłam, że zrobię dla Was mini rubryczkę, którą postaram się regularnie aktualizować. 

Informacje z tego wpisu są aktualizacją z dnia 14.06.2021. Lecimy:

!!Najnowsze aktualność związane z Green Passem na końcu wpisu!! (Green Pass – aktualizacja 28.07)

1.Wjazd do Włoch:

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 30 lipca br. mają obowiązek:

 • zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione); 
 • przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch (wzór zaświadczenia w załącznikach poniżej). 

Ważne!

Według aktualnie obowiązujących (tj. na dzień 14.06.21) włoskich przepisów ani szczepienie ani przebycie covid-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu.​​​​  

BARDZO WAŻNE!

Dopiero od 1 lipca paszport dla zaszczepionych (info w dalszej części artykułu) umożliwi zwolnienie z kwarantanny oraz wykonania testów na 48h przed przylotem do Włoch.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków należy poddać się 10-dniowej kwarantannie, zgłosić swój przyjazd dla właściwej miejscowo placówki służby zdrowia (ASL) i wykonać test wymazowy po zakończeniu kwarantanny.

2.Testów nie muszą przedstawiać:

 • osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19;
 • osoby przesiadające się na lotniskach we Włoszech w podróży do innych państw (bez opuszczania strefy tranzytowej); jeśli jednak opuściłyby strefę tranzytową na lotnisku – podlegają ogólnym przepisom i obostrzeniom;
 • osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;
 • załogi środków transportu;
 • dzieci poniżej drugiego roku życia.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy:  białą ,  żółtą ,  pomarańczową  i  czerwoną . Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

 UWAGA!  Decyzją władz lokalnych poszczególne gminy mogą zostać zaliczone do strefy  czerwonej  lub  pomarańczowej  (oznacza to m. in.: zakaz przemieszczania się, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania). 

 • Strefa biała (złagodzone obostrzenia): Abruzja, Apulia, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Lacjum, Liguria, Lombardia, Molise, Piemont, Sardynia, Umbria, Wenecja Euganejska, Prowincja Autonomiczna Trydentu;
 • Strefa żółta (ogólne obostrzenia): Basilicata, Dolina Aosty, Kalabria, Kampania, Marche, Sycylia, Toskania, Prowincja Autonomiczna Bolzano-Górna Adyga. 

3.Wyjątek – Sardynia

UWAGA!  – dodatkowe wymagania przy wjeździe na Sardynię. Obowiązują one dodatkowo i nie zastępują obowiązku wykonania testu, wymaganego przy wjeździe do Włoch z państw Grupy C (w tym z Polski):

SARDYNIA – do 15.06.2021

 • obowiązek zgłoszenia przyjazdu za pośrednictwem sekcji “Nuovo Coronavirus” na stronie regionu (www.regione.sardegna.it) lub z pomocą aplikacji “Sardegna Sicura” i przedstawienia dowodu rejestracji do kontroli;
 • konieczność okazania dowodu pełnego szczepienia lub negatywnego wyniku testu (molekularnego lub antygenowego, wykonanego na 48 h przed przybyciem na Sardynię). Test antygenowy można zrobić na miejscu, ale w takim przypadku trzeba ten test powtórzyć po 5 dniach.

Jeśli nie zostaną spełnione powyższe wymagania osoba jest kierowana na 10-dniową kwarantanną.

4.Godzina policyjna we Włoszech

Regiony są podzielone na strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną. 

 UWAGA!  Na terytorium całych Włoch w strefie żółtej, pomarańczowej i czerwonej obowiązuje godzina policyjna od 24:00 do 5:00. Od 21 czerwca w strefie żółtej zostanie zniesiona godzina policyjna – strefa żółta przechodzi w strefę białą.

​​​​​We wskazanych godzinach ( od 24:00 do 5:00) dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia. Ponadto dozwolony jest powrót do swojego miejsca zamieszkania/ pobytu.

Należy przy tym mieć przy sobie wydrukowane, wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór dostępny jest tutaj: wzór oświadczenia.

W całym okresie raz dziennie – w godz. 05:00-24:00 – dopuszczone jest przemieszczenie się do jednego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w granicach tego samego regionu (strefa żółta) lub tej samej gminy (strefa pomarańczowa). W ww. odwiedzinach uczestniczyć mogą jednocześnie 4 osoby niebędące domownikami gospodarzy. Do limitu nie wliczają się dzieci do lat 14, nad którymi odwiedzający sprawują pieczę rodzicielską, a także współzamieszkujących z gośćmi osób niepełnosprawnych.

5.Ograniczenia na terytorium całych Włoch:

 • podtrzymany jest absolutny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby poddane kwarantannie ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 do czasu potwierdzenia ich całkowitego wyzdrowienia;
 • podtrzymany jest bezwzględny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania dla osób z objawami infekcji i gorączką (powyżej 37,5°C) oraz nakaz poinformowania o chorobie lekarza rodzinnego;
 • komunikacja publiczna, ruch lotniczy i kolejowy nie zostały wstrzymane, ale znacząco ograniczone; osoby, których temperatura ciała przekroczy 37,5°C, nie będą dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych.
 • Wszelkie środki transportu publicznego mogą być wypełnione jedynie w 50%.

Podczas poruszania się samochodem osobowym po terytorium Włoch:

 • należy unikać zajmowania miejsca obok kierowcy;
 • z tyłu  samochodu nie może podróżować więcej niż 2 pasażerów – miejsce środkowe musi być zawsze wolne; 
 • jeśli podróżujące osoby nie mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym – wymagane jest noszenia maseczek;
 • poszczególne regiony Włoch mogą zaostrzać przepisy w tym zakresie.

Transport kołowy:

 • należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku (np. dokumenty CMR);
 • kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki;
 • należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach.

Transport osób:

 • możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%;
 • we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów
 • konieczne jest stosowanie maseczek;
 • również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte;
 • powyższych ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem). 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się:

6.Pozostałe obostrzenia na terenie całych Włoch

 • Na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych). Ww. obowiązek nie dotyczy jedynie:
  • dzieci do lat sześciu;
  • osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami wykluczającymi użycie maseczki, a także tych osób, które w interakcji z wyżej wymienionymi osobami znajdują się w stanie podobnej niekompatybilności;​​​​​​
  • momentu uprawiania aktywności sportowej (maseczka nie obowiązuje przy joggingu/footingu, ale podczas spaceru/trekkingu już tak).
 • wprowadzono ograniczenia w działalności barów, pubów, restauracji, cukierni i lodziarni – mogą być one otwarte  w strefie żółtej  do momentu rozpoczęcia godziny policyjnej i obsługiwać klientów przy stolikach za zewnątrz lokali. Przy 1 stoliku mogą przebywać, jeśli nie są współdomownikami, jedynie 4 osoby. Od 1 czerwca lokale będą mogły obsługiwać klientów również wewnątrz;
 • dostęp do parków i ogrodów miejskich jest dozwolony, pod warunkiem nie tworzenia się zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Dozwolony jest wstęp nieletnich, również z opiekunami, na znajdujące się w obrębie parków i ogrodów miejskich place zabaw;
 • dopuszczone jest prowadzenie indywidualnej aktywności fizycznej pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej oraz 1 m w innych przypadkach, o ile nie staje temu na przeszkodzie konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą nie samowystarczalną;
 • otwarte pozostają sklepy i centra handlowe;
 • zawieszona jest działalność parków tematycznych i parków rozrywki (planowane otwarcie od 15 czerwca 2021 r.);
 • od 1 lipca będą działać centra odnowy biologicznej i ośrodki termalne;
 • otwarte pozostają muzea i inne miejsca kultury, przy zachowaniu odpowiednich protokołów bezpieczeństwa;
 • możliwe są pokazy w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu, przy zachowaniu odpowiednich protokołów bezpieczeństwa;
 • zawieszona jest organizacja targów i kongresów (planowane otwarcie targów od 15 czerwca, a kongresów od 1 lipca 2021 r.);
 • dozwolone są ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem zachowania odległości interpersonalnej co najmniej 1 m i zastosowania się do właściwych protokołów bezpieczeństwa;
 • zawieszona jest organizacja przyjęć towarzyszących ceremoniom religijnym i świeckim (np. przyjęć weselnych) lub innym wydarzeniom. Od 15 czerwca organizacja przyjęć będzie możliwa jeśli wszyscy uczestnicy będą posiadać zaświadczenia o zaszczepieniu, przechorowaniu lub negatywnym teście w kierunku Covid-19;
 • zaleca się nieorganizowanie spotkań w domach z osobami, które nie pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego;
 • otwarte pozostają wyciągi i stacje narciarskie.

7.Wjazd do Polski z Włoch:

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny – to znaczy, że testy można wykonać także po przylocie do Polski w ciągu 48h.
 • Testy te nie są finansowane ze środków publicznych.

Co się zmieni od 26 czerwca?

Wprowadzone zasady mają obowiązywać do końca wakacji. Harmonogram może być jednak korygowany w oparciu o aktualne dane epidemiczne oraz statystyki szczepień. Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.

Od 26 czerwca przechodzimy na unijny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu. Zmieni się status osoby w pełni zaszczepionej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia. We Włoszech uprawnienie do swobodnego przemieszczania się z certyfikatem wejdzie w życie od 1 lipca.

Podróżuj po Europie z Unijnym Certyfikatem COVID

Z Unijnym Certyfikatem COVID łatwiej będzie Ci podróżować po krajach Unii Europejskiej. Jeśli spełniasz warunki, pobierzesz kod QR UCC na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwi Ci bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

Poza tym osoba, która może udowodnić, że jest zaszczepiona, nie jest wliczana do limitu osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, weselach. 

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które możesz pokazać, przekraczając granice. Zawiera informacje, które ułatwiają służbom granicznym i sanitarnym określenie, czy potencjalnie stwarzasz zagrożenie epidemiczne. Dzięki temu nie będziesz podlegać kwarantannie czy przechodzić dodatkowych testów.

Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta, a później w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel. 

Możesz go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu. Jeśli jesteś ozdrowieńcem lub wynik Twojego testu na obecność koronawirusa jest negatywny, to możesz też poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej (pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl lub innej aplikacji gabinetowej, która ma dostęp do systemu e-zdrowie P1).

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu czy dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru, czy na prom.

Czym jest Unijny Certyfikat COVID (UCC)

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje osoba, która:

 • otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki) lub
 • otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.) lub
 • wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Najważniejsze cechy zaświadczenia:

 • ma format cyfrowy lub papierowy (wydruk)
 • zawiera kod QR
 • jest nieodpłatne
 • jest w języku narodowym i po angielsku
 • jest zabezpieczone i łatwe do zweryfikowania
 • jest ważne we wszystkich krajach UE.

Co zawiera certyfikat wydany po szczepieniu:

 • Twoje imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • nazwę choroby, której dotyczy szczepienie
 • dane o szczepionce (nazwę szczepionki, nazwę producenta)
 • numer dawki w serii szczepień/dawek
 • datę szczepienia
 • nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany po teście:

 • imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, której dotyczy test
 • informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu)
 • datę i godzinę pobrania próbki do testu
 • wynik testu
 • informację o punkcie, który wykonał test
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany ozdrowieńcowi:

 • imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19)
 • datę pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby)
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu
 • data ważności od i do certyfikatu.

Gdzie znajdę certyfikat

Unijny Certyfikat COVID znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a w późniejszym terminie w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel.

Sprawdź, jak się zalogować na Internetowe Konto Pacjenta

 • Zaloguj się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta
 • wybierz kafelek „Certyfikaty” na dole strony
 • wybierz rodzaj certyfikatu i kliknij na „Pobierz kod QR”
 • zapisz pdf na swoim urządzeniu lub wydrukuj, możesz też zeskanować kod.

Jak UCC pomoże w swobodnym przemieszczaniu się

Unijny Certyfikat COVID (UCC) jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie

Uwaga, wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym).

Każdorazowo przed podróżą sprawdź obowiązujące regulacje w kraju do którego się udajesz. Niektóre kraje będą wymagały pełnego zaszczepienia (WŁOCHY!), inne uznają, że wystarczy, że podano Ci pierwszą z dawek szczepionki dwudawkowej.

Czy niezaszczepieni będą mogli podróżować do innego kraju UE

Tak. UCC dostaną także ozdrowieńcy i osoby, które wykonały w odpowiednim czasie test na obecność koronawirusa i otrzymały wynik negatywny. Ponadto wszystkie dotychczasowe rozwiązania dotyczące przemieszczania się zostaną utrzymane.  Jednak, podróżując bez UCC, musisz liczyć się np. z koniecznością poddania się kwarantannie.

Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie

Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii. 

Certyfikat będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta już od pierwszej dawki zaszczepienia. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat. Jest to indywidualna decyzja państwa UE. Dlatego musisz sprawdzić to przed podróżą.

Jak długo będzie ważny certyfikat

W przypadku szczepionki – na razie przez rok, chyba że badania potwierdzą, że odporność trwa dłużej.

W przypadku testu  PCR lub antygenowego w Polsce to 48 h.

W przypadku ozdrowieńców od 11 do 180 dnia od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Jak będzie sprawdzana ważność certyfikatu

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Unijny Certyfikat COVID. Aplikacja dostępna jest do pobrania na Google Play i App Store. i umożliwia odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko oraz dzień i miesiąc urodzin, aby można było sprawdzić, czy kod należy do osoby, która go okazuje.  Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie. 

Czy dzieci będą otrzymywały Unijny Certyfikat COVID

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które są uprawnione do ich samodzielnego odbioru – także więc rodzicom w imieniu ich dzieci oraz opiekunom osób niesamodzielnych.

Certyfikat dostanie:

 • dziecko, które miało negatywny wynik testu
 • 16- lub 17-latek, jeśli się zaszczepił
 • dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Czy Unijny Certyfikat COVID zastąpi zaświadczenie o szczepieniu

Zaświadczenie o szczepieniu w języku polskim i angielskim nadal będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Może się przydać np. osobom podróżującym poza kraje UE.Wszystkie najważniejsze informacje o Unijnym Certyfikacie COVID możesz znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie  www.gov.pl/certyfikaty

Informacje zostały pobrane z następujących źródeł:


1. Konsulat w Mediolanie
2. Serwis Pacjent. gov


Przydatne linki:


Straż graniczna – sytuacja na granicy Włoch
Straż graniczna – wjazd do Polski i kwarantanna
Paszport – green pass we Włoszech – artykuł po włosku

GREEN PASS we Włoszech (aktualizacja 28.07)

Czego dotyczy, od kiedy obowiązuje?

Obowiązkowy od 6 sierpnia 2021. Obowiązuje w przestrzeniach zamkniętych: restauracje, baseny, dyskoteki, kasyna, wydarzenia sportowe, muzea, wystawy itp.

Ile obowiązuje dawek szczepionki?

Wejście z certyfikatem szczepionkowym do wyżej wymienionych struktur jest możliwy już po pierwszej dawce szczepionki. Ponadto Green Pass obowiązuje również w przypadku ozdrowieńców, jak i osób posiadających negatywny wynik testy antygenowego lub molekularnego.

Kto nie potrzebuje Green Passa?

Dzieci poniżej 12 r.ż.

W których miejscach nie jest potrzebny Green Pass?

Sklepy, supermarkety, apteki, konsumpcja przy barze, restauracje i lokale z konsumpcją w otwartej przestrzeni (na zewnątrz), baseny na otwartym powietrzu, środki transportu; metro, autobusy.

Szerokości i przyjemności

Dominika

Planujesz wyjazd do Włoch w tym roku? Uważasz, że to przydatny wpis? Podziel się i udostępnij! Dziękuję!

Zdjęcie okładkowe: Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Inne ciekawe wpisy

Brak komentarzy

  Leave a Reply